Rabe, David

Rabe, David, američki dramatičar (Dubuque, Iowa, 10. III. 1940). Iskustvo sudjelovanja u Vijetnamskom ratu iskoristio je kao građu za nekoliko antiratnih drama (na primjer trilogija: Povratnik /Sticks and Bones/,  Temeljna obuka Pavla Hummela i Padobranci /Streamers/). Svjetonazorski pesimizam prožet je naturalizmom, groteskom i apsurdom. Piše i filmske scenarije (na primjer za film Tvrtka S. Pollacka, 1993)
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: