GEOLOGIJA

aa lava

aa lava, tip lave, odnosno ohlađena lava koja oblikuje neravnu, nazubljenu površinu izrazitih bridova. Nastaje kada plinovi i tekuća lava probijaju i kidaju već skrutnutu koru. Hlađenjem nastaju crni, oštrobridni blokovi.

abisalni sedimenti

abisalni sedimenti, sedimenti dubokog mora, razlikuju se različite vrste mulja među recentnim sedimentima: hemipelagički (plavi, crveni, zeleni) i eupelagički (globigerinski, kokolitoforidni, pte-ropodni, crvena glina, radiolarijski, dijatomejski) muljevi.

ablacija

ablacija (latinski: ablatio) 1. Odnošenje površinskih slojeva zemlje zbog djelovanja erozije i otapanje i isparivanje leda s površine ledenjaka. 2. med Operativno odstranjenje organa i njihovih dijelova (na primjer dojke) ili odljepljenje jednog tkiva od drugoga (na primjer mrežnice… Nastavi čitati

abrazija

abrazija (latinski abrado: ostrugati) 1. med Površinsko oštećenje nekog organa, na primjer kože, zuba; operativno struganje površinskog epitela kože i sluznice, na primjer dermoabrazija za uklanjanje ožiljaka i tetovaže, abrazija maternice (kiretaža), abrazija rožnice (kod herpetičnoga keratitisa). 2.… Nastavi čitati

abukuma

abukuma, serija metamorfnih facijesa, karakterizirana je slijedom metamorfnih facijesa niskog tlaka, od zeolitnog do granulitnog facijesa, koji nastaju metamorfozom uz geotermalni gradijent od 40–80°/km i progresiju andaluzita i silimanita.

ACF-dijagram

ACF-dijagram, trokomponentni dijagram koji pokazuje kemijski karakter stijene; koristi se kod metamorfnih stijena, A=Al2O3+Fe2O3-(Na2O+K2O), C=CaO, F=FeO+MgO+MnO.

adamelit

adamelit, kisela magmatska intruzivna (dubinska) stijena, sastoji se od kvarca, K-feldspata i plagioklasa; sinonim za kvarc-monzonit.

Adria

Adria, litosferni kontinentalni blok predgorja afričkoga kratona. Naziva se i Apulijskom pločom i Jadranskom pločom (u hrvatskom geološkom nazivlju).

adular

adular (od Mons Adula, u švicarskim Alpama), bezbojan do bjelkast mineral hidrotermalnog postanka, varijetet ortoklasa; ukrasni mineral.

aerolit

aerolit (grčki), kameni meteorit sastavljen od kisika, željeza, silicija i magnezija. Od svih meteorita 95% su aeroliti.

afanitska struktura

afanitska struktura, struktura magmatskih stijena kod kojih su minerali tako sitni da se ne razlikuju golim okom.

aglomerat

aglomerat, nakupina međusobno povezanih materijala; kod piroklastičnih stijena sastoji se od vulkanskih bombi.

agregat

agregat (latinski) 1. Nešto što je složeno, od različitih dijelova sastavljeno u jedno. 2. tehn Skupina istovrsnih ili raznovrsnih dijelova koji zajedno čine jedinicu ili radnu cjelinu (uređaj), npr. parna turbina, motor s unutarnjim izgaranjem, električni generator. 3. građev Mineralni… Nastavi čitati

Agricola, Georgius

Agricola, Georgius (pravim imenom i prezimenom Georg Bauer), njemački filolog, prirodoslovac i liječnik (Glauchau, 24. III. 1494 – Chemnitz, 21. IX. 1555). Nazvan “ocem mineralogije”, osnivač rudarstva s metalurgijom kao znanošću. Prvi klasificirao minerale po fizikalnim… Nastavi čitati

ahat

ahat (grčki: Achátes, grčko ime rijeke na Siciliji, danas Dirillo), sitnozrnati kremen, → kalcedon, zonalne građe s različito obojenim zonama, kriptokristalni varijetet. Upotrebljava se kao ukrasni kamen i za izradu laboratorijskoga posuđa (ahatni tarionik).

ahondrit

ahondrit, kameni meteorit bez hondra.

akadij

akadij, srednji → kambrij.

akantit

akantit, mineral, Ag2S, kristalizira u monoklinskom sustavu, stabilan u hidrotermalnim uvjetima ispod 179 °C. → argentit

akantoceras

akantoceras (Acanthoceras), gornjokredni amonit.

akcesorni minerali

akcesorni minerali, minerali koji se javljaju u bilo kojoj skupini stijena (magmatskoj, sedimentnoj ili metamorfnoj) i dolaze u razmjerno malim količinama (do 1%). U sedimentnim stijenama oni su sinonim za → teške minerale.