abrazija

abrazija (latinski abrado: ostrugati) 1. med Površinsko oštećenje nekog organa, na primjer kože, zuba; operativno struganje površinskog epitela kože i sluznice, na primjer dermoabrazija za uklanjanje ožiljaka i tetovaže, abrazija maternice (kiretaža), abrazija rožnice (kod herpetičnoga keratitisa). 2. geol Razaranje (podjedanje i odnošenje) morskih (jezerskih) obala djelovanjem valova i morskih mijena. Dugotrajnom abrazijom uz obalu nastaje podmorska abrazijska zaravan. Abrazijom oblikovana obalna zaravan ispred obalnog strmca (→ klif), blago nagnuta prema pučini, naziva se abrazijska terasa.