Abecedar: Z

Z, z

Z, z 1. Dvadeset i šesto slovo latinske i dvadeset i deveto slovo hrv. abecede (za zvučni strujni suglasnik). 2. Oznaka z za aplikatu u koordinatnom sustavu.

Zaanstad

Zaanstad (također Zaandam), grad u provinciji Noord-Holland, zap. Nizozemska; 139 774 st. Leži na r. Zaan, o. 10 km sz od Amsterdama. Nastao 1974. spajanjem naselja Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Assendelft i Westzaan. Prehr., drvna, kem.… Nastavi čitati

zabat

zabat, na ant. hramovima, trokutasti dio zida na njegovu pročelju i začelju; u romanici, renesansi i klasicizmu javlja se zaobljeniji, a u gotici stepenasti z.; redovito ispunjen reljefima, kipovima i ornamentalnom dekoracijom.

zabavna glazba

zabavna glazba, glazb. djela namijenjena stvaranju ugodna raspoloženja odn. zabavi. U najširem smislu postoji oduvijek, no kao pojam i pov. pojava proizišla je iz demokratiziranja glazb. umjetnosti za široke slojeve. Teško je povući jasnu granicu između tzv. ozbiljne, klas.… Nastavi čitati

zabluda

zabluda, sud, ocjena ili postupak zasnovan na pogrešnim pretpostavkama ili predrasudama; pogrešno mišljenje. U pravu, pogrešna predodžba o postojanju ili sadržaju prav. odredbe; nesklad između predodžbe o nekoj relevantnoj činjenici i njezina stvarnog stanja. U rim. pravu., z. je… Nastavi čitati

Zabok

Zabok, grad i središte istoimenoga gradskog upravnog područja, u Krapinsko-zagorskoj županiji, 19 km jugoistočno od Krapine, uz Zagorsku magistralu. Leži u blizini utoka Krapinčice u Krapinu, na 160 m nadmorske visine. Grad ima 2714, a… Nastavi čitati

Zacatecas

Zacatecas, gl. grad istoimene savezne države (75 040 km2, 1 364 475 st.), sred. Meksiko; o. 119 421 st. Leži na Meks. visoravni, 2496 m n.m. Osn. 1548. nakon otkrića ležišta srebra u okolici; status grada… Nastavi čitati

Zacchia, Paolo

Zacchia, Paolo, tal. liječnik (Rim, 1584 – Rim, 1659). Protomedik Papinske Države. Stekavši veliko iskustvo kao član vrhovnog suda te države, postavio je temelj na kojem je izgrađena sudska medicina. Gl. djelo Questiones medico-legales u 9 sv. (1621–51).

začeće

začeće (lat. conceptio), stapanje muške spolne stanice (spermija) sa ženskom spolnom stanicom (jajašcem). Tim se činom uspostavlja diploidni broj kromosoma i genetski spol, a oplođena jajna stanica potiče se na niz uzastopnih mitotičkih dioba čime se označuje početak embrionalnog razvoja zametka.

začini

začini, tvari koje se u malim količinama dodaju hrani kako bi poboljšale miris, okus, probavljivost ili promijenile boju. U širem smislu z. su i hrana, poput maslaca, ulja, octa, luka, češnjaka i sl. Najznačajniji je začin kuhinjska sol. Z.… Nastavi čitati

zadak

zadak, zadnji dio tijela kukca.

Zadar

Zadar, grad te gradsko upravno i županijsko središte, u Zadarskoj županiji, u sjevernoj Dalmaciji, u južnom Hrvatskom primorju, 88 km sjeverozapadno od Šibenika. Leži na obali sjeverozapadnoga dijela Ravnih kotara, na obali Zadarskoga kanala. Nasuprot Zadru… Nastavi čitati

Zadarska rezolucija

Zadarska rezolucija, akt srpskih političkih zastupnika iz Hrvatske i Dalmacije, objavljen 17. X. 1905. u Zadru kojim je podržana → Riječka rezolucija i njezini programski smjerovi. Potpora ideji sjedinjenja Hrvatske i Dalmacije uvjetovana je zahtjevom da Hrvati u Trojednici… Nastavi čitati

Zadarska županija

Zadarska županija (XIII.), administrativno- -teritorijalna jedinica u južnoj Hrvatskoj sa sjedištem u Zadru; kopnena površina županije iznosi 3646 km2, a morska 3845 km2  (površina otoka iznosi 587,6 km2) odnosno 13% površine… Nastavi čitati

Zadarski mir

Zadarski mir, mirovni ugovor između hrvatsko-ugarskoga kralja → Ludovika I. Anžuvinca i Mlečana, sklopljen u sakristiji franjevačkoga samostana u Zadru 18. II. 1358. kojim su se Mlečani odrekli “cijele Dalmacije i to od polovine Kvarnera do granica Drača”,… Nastavi čitati

Zadkine (Zadkin), Osip

Zadkine (Zadkin), Osip, francuski kipar, slikar i grafičar ruskoga podrijetla (Vicebsk, 14. VII. 1890 – Pariz, 25. XI. 1967). Od 1909. djelovao u Parizu. Prvi dosljedno primijenio načela kubizma u kiparstvu. Raščlanjivanjem oblika približio se apstrakciji.

Zadro, Blago

Zadro, Blago, hrvatski general (Donji Mamići-Ledinac, kraj Gruda, BiH, 31. III. 1944 – Vukovar, 16. X. 1991). Vodio obranu Borova Naselja tijekom → Domovinskoga rata. Poginuo je kao zapovjednik 3. bojne 204. Vukovarske brigade. Posmrtno mu je dodijeljen… Nastavi čitati

zadruga

zadruga 1. Zajednica jedne velike ili više rodbinski povezanih obitelji koja se temelji na zajedničkom vlasništvu zemlje, stoke, kuće, diobi rada, uz poštovanje obiteljskih autoriteta (oca, djeda) i zajedničkom odlučivanju o poslovima. Takav tip zajednice bio je učestao u starini,… Nastavi čitati

zadrugarstvo

zadrugarstvo, agrarni pokret udruživanja malih poljoprivr. proizvođača u zajednice (zadruge) kojima poboljšavaju uvjete proizvodnje i kojima zajednički upravljaju. Pokret se razvio najprije u Zap. Europi na zasadama socijalist. naučavanja, a prva takva zadruga osnovana je u Engleskoj (Rochdale, 1844);… Nastavi čitati

Zadvarje

Zadvarje, naselje i središte istoimene općine u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u Poljičkoj zagori, u dolini rijeke Cetine; naselje i općina imaju 289 stanovnika (2011). Na križištu cesta Aržano−Dupci i Zadvarje−Omiš. U sastavu općine jedno je naselje, Zadvarje. Poljodjelstvo; stočarstvo. Župna… Nastavi čitati