zadrugarstvo

zadrugarstvo, agrarni pokret udruživanja malih poljoprivr. proizvođača u zajednice (zadruge) kojima poboljšavaju uvjete proizvodnje i kojima zajednički upravljaju. Pokret se razvio najprije u Zap. Europi na zasadama socijalist. naučavanja, a prva takva zadruga osnovana je u Engleskoj (Rochdale, 1844); potkraj XIX. st. zadruge se javljaju i u Hrvatskoj. U vrijeme socijalist. Jugoslavije isprva se provodilo nasilno udruživanje seljaka u zadruge, od 1960-ih zadruge se bave otkupom poljoprivr. proizvoda i organiziraju njihov plasman, ali se ta praksa postupno gasi, a gl. poljoprivr. proizvođači postaju tzv. poljoprivr.-industr. kombinati.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: