Abecedar: S

s Hertogenbosch

‘s Hertogenbosch (također Den Bosch, franc. Bois-le-Duc), gl. grad provincije Noord-Brabant, na sutoku rijeka Dommel i Aa, koje nizvodno tvore rijeku Dieze, i na kanalu Zuid-Willemsvaart; 135 tis. st. Želj. križište i trg. središte stočarskoga kraja; prehr., kožarska i… Nastavi čitati

S-uređaji

S-uređaji, posebno konstruirani uređaji u kojima pojavom povišenih temperatura zbog iskrenja, kratkog spoja ili vatre ne može doći do eksplozije plinske smjese okolnog medija. Dodatnom oznakom uza slovo S označuje se vrsta i način sigurnosne zaštite.

s, S

s, S 1. Dvadeset i četvrto slovo hrv. latinice, znak za bezvučni sibilant. 2. Kem. simbol za sumpor (S). 3. Znak za → sekundu (s). 4. Znak (S) za → siemens. 5. geogr Znak (S) za jug (prema engl. South).

s’-Gravenhage → Haag

s’-Gravenhage Haag

Sá Carneiro, Francisco

Sá Carneiro, Francisco, portugalski političar (Porto, 19. VII. 1934 – Camarate, kraj Lisabona, 4. XII. 1980). Odvjetnik. Zastupnik u marionetskoj Narodnoj skupštini za vrijeme Salazara (od 1968). Kao vođa liberalnoga krila zagovarao reformu režima. Nakon… Nastavi čitati

Sá-Carneiro, Mário de

Sá-Carneiro, Mário de, portugalski pjesnik (Lisabon, 19. V. 1890 – Pariz, 26. IV. 1916). Pripadao skupini portugalskih pisaca okupljenih oko avangardnoga časopisa Orfej. Inovator portugalskoga pjesništva, eksperimentator. Zbirke pjesama Disperzija; Oznake zlata.

Saadja, Ben Joseph

Saadja, Ben Joseph, žid. teolog i filozof (Dilaz, al Fajjum, 882 – Sura, 942). Utemeljitelj srednjovj. žid. filozofije. Školovao se u Egiptu i Palestini. God. 928. preuzeo vođenje rabinske škole u Suri, blizu Bagdada. Njegovo je gl. filoz. djelo… Nastavi čitati

Saale

Saale, r. u Njemačkoj; duga 426 km, porječje obuhvaća 23 737 km2. Utječe u Labu 30 km j od Magdeburga. U gornjem toku podignute brane Hohenwarte i Bleiloch; izgrađene hidroelektrane, jezera rekreacijska područja. Plovna od ušća do Naumburga (175 km).

Saale

Saale, r. u Njemačkoj; duga 142 km. Pritok Majne.

Saalfeld

Saalfeld, grad u sav. državi Thüringen, sred. Njemačka; 28 759 st. Leži na r. Saali, na si rubu Tirinške šume, j od Weimara. Prvi se put spominje 899. kao kralj. središte; od XI. st. sjedište benediktinaca. Moderan grad… Nastavi čitati

Saami → Laponci

Saami Laponci

saamski jezik

saamski jezik, jezik iz finougarske (uralske) jezične porodice, u kojoj sam čini svoju granu, koja je bliska pribaltičkofinskim jezicima. Ima nekoliko desetaka tisuća govornika na sjeveru Norveške, Švedske, Finske (ti skandinavski Saami imaju pismenost od XVII. stoljeća) i na… Nastavi čitati

Saar

Saar (franc. Sarre), r. u Francuskoj i Njemačkoj; duga 246 km, porječje obuhvaća 7300 km2. Izvire u podnožju planine Donon u sjev. Vogezima. Teče ugl. prema sjeveru kroz si Francusku u Njemačku. Utječe u r. Mosel kraj… Nastavi čitati

Saar, Ferdinand von

Saar, Ferdinand von, austrijski književnik (Beč, 30. IX. 1833 – Beč, 24. VII. 1906). Najvažniji predstavnik austrijskoga realizma. Autor novela i drama, najznačajniji kao lirik. Djela: Novele iz Austrije; Pjesme; Bečke elegije; Camera obscura.

Saarbrücken

Saarbrücken, gl. grad sav. države Saarland, jugozap. Njemačka; 182 505 st. Leži na ušću r. Sulz u Saar, nasuprot franc. gradu Forbachu. U blizini grada bilo je keltsko i rim. naselje. Status grada dobio u XIV. st.; do… Nastavi čitati

Saaremaa

Saaremaa (njem. i šved. Ösel; rus. Sarema), otok u otočju Muhu (odvaja Baltičko more od Riškog zaljeva), Estonija; o. 35 300 st., zauzima 2674 km2. Najveći otok u otočju. Ugl. nizinsko područje; građen od vapnenaca i dolomita.… Nastavi čitati

Saarinen, Eero

Saarinen, Eero, američki arhitekt i oblikovatelj finskoga podrijetla (Kirkkonummi, 20. VIII. 1910 – Ann Arbor, 1. IX. 1961). Završio kiparstvo i arhitekturu. Suradnik oca → Eliela. Projektirao javne građevine (Sveučilište Columbia u New… Nastavi čitati

Saarinen, Eliel

Saarinen, Eliel, finski i američki arhitekt i urbanist (Rantasalmi, 20. VIII. 1873 – Bloomfield Hills, 1. VII. 1950). Otac → Eera. Tvorac moderne arhitekture u Finskoj. Projektirao Finski paviljon na Pariškoj izložbi (1900);… Nastavi čitati

Saarland

Saarland (također Saar), sav. država na JZ Njemačke; 1 064 998 st., obuhvaća 2568 km2. Graniči s Francuskom na J, Luksemburgom na Z te njem. sav. državom Rheinland-Pfalz na I i S. Gl. grad Saarbrücken. Brdovito… Nastavi čitati

Saavedra Fajardo, Diego de

Saavedra Fajardo, Diego de, španj. diplomat i književnik (Alhezares, 6. V. 1584 – Madrid, 24. XII. 1648). Pisao knjiž.-teoretske i satirične spise. Najpoznatije djelo antimakijavelistički traktat O kršćanskom poglavaru.