Saarbrücken

Saarbrücken, most
Saarbrücken, gl. grad sav. države Saarland, jugozap. Njemačka; 182 505 st. Leži na ušću r. Sulz u Saar, nasuprot franc. gradu Forbachu. U blizini grada bilo je keltsko i rim. naselje. Status grada dobio u XIV. st.; do kraja XVIII. st. pripadao kneževini Nassau–Saarbrücken. God. 1793. zauzeli ga Francuzi; pripao Prusiji 1815. Od 1919. gl. grad regije Saar. Današnji grad stvoren 1909. spajanjem staroga S. s naseljima Burbach-Malstatt, Sankt Johann i Sankt Arnual. Teško stradao u II. svj. ratu. U okolici grada ležišta ugljena i željezne rude. Željezare i čeličane; prehr., tekst. ind., ind. građev. materijala, optičkih instrumenata, papira i sapuna. Cestovno i želj. čvorište; zračna luka. Sveučilište. Arheol. muzej; galerija slika. Grad. vijećnica iz XVIII. st., got. crkva St. Arnual iz XIII. st., stari most preko r. Saar iz XVI. st., dvorac iz XV. st.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: