Abecedar: M

M, m

M, m 1. Osamnaesto slovo hrvatske latinice, znak za dvousneni glas m. 2. Znak mjerne jedinice duljine metar (m). 3. Znak (m) decimalnoga predmetka mili- (10-3). 4. Znak (M) decimalnoga predmetka mega- (106), na primjer… Nastavi čitati

, najviši planinski niz u sjev. Mađarskoj; dio sred. visokog područja. Najviši vrh Kékes (1014 m). Vulkanskog podrijetla; proteže se od r. Tarne (na I) do Zagyve (na Z) u dužini od 40 km. Mnoga odmarališta i sanatoriji (Kékestető, Galyatető, Ágasvár i Parádfürdő).

Ma

Ma, maloazijsko-frigijska božica zemlje, majka prirode i bogova. Srodna Kibeli, štovala se orgijastičnim kultovima.

Ma

Ma, znak za → Machov broj.

Ma Yuan

Ma Yuan, kin. slikar (Hangzhou, o. 1160/65 – ?, 1225). Jedan od najpoznatijih slikara krajolika dinastije Sung (Ribar). Njegov ekspresivan i profinjen način slikanja bitnih dijelova krajolika imao je mnoge sljedbenike.

Ma, Yo-Yo

Ma, Yo-Yo, franc.-amer. čelist kin. podrijetla (Pariz, 7. X. 1955). Prvi put nastupio već sa 6 godina, od 1962. studirao na Juilliardovoj glazb. školi u New Yorku. Nastupajući kao solist s vodećim orkestrima širom svijeta stekao međunar. ugled.

maar

maar (njem. Maar), vrsta vulkana koja nema izražen vulkanski čunj nego se ističe pravilna kružna depresija okružena niskim prstenom → tufa. Nakon hlađenja depresija je često zapunjena vodom, pri čemu nastaje jezero.

Maarianhamina → Mariehamn

Maarianhamina Mariehamn

Maas

Maas (lat. Mosa; flam. Maes, franc. Meuse), r. u Francuskoj, Belgiji i Nizozemskoj; duga 950 km, porječje 33 000 km2. Izvire kraj Poulillyja na platou Langres, Francuska, stvara terasaste doline (između Saint Mihiela i Verduna) i… Nastavi čitati

Maass, Joachim

Maass, Joachim, njemački književnik (Hamburg, 11. IX. 1901 – New York, 15. X. 1972). Emigrirao u SAD 1938. i vratio se u Europu 1951. Njegovi romani tematiziraju sjever Njemačke, posebice atmosferu građanskoga Hamburga u kojem… Nastavi čitati

Maastricht

Maastricht, općina i gl. grad provincije Limburg, jugoist. Nizozemska; 121 507 st. Leži na r. Maas (Meuse), 2 km od belg. granice; čvorište kanala Juliana, Liège–Maastricht i Zuid–Willems. Podignut na mjestu rim. naselja Trajectum ad Mosam (“prijelaz preko… Nastavi čitati

Maastrichtski sporazum

Maastrichtski ugovor, ugovor koji je 7. II. 1992. u nizozemskom gradu Maastrichtu potpisalo 12 zemalja članica → Europske zajednice kojim je uspostavljena → Europska unija.

Maat

Maat, egip. božica, kći stvoritelja svijeta boga Ra; personifikacija pravde i reda. Prikazivana s nojevim perom na glavi. Pojam maat (red i poredak) označava ravnotežu između dobra i zla koja vlada kozmosom, jedan od osnovnih u egip. filozofiji.

Maathai, Wangari

Maathai, Wangari, kenijska znanstvenica i društv. aktivistica (Ihithe, 1. IV. 1940). Studirala biologiju u SAD-u i Njemačkoj, doktorirala na Veterinarskom fak. u Nairobiju, gdje je predavala anatomiju. Istaknuta aktivistica za uspostavu demokracije, za ljudska prava i zaštitu okoliša, 1977.… Nastavi čitati

Maazel, Lorin

Maazel, Lorin, američki dirigent i violinist (Neuilly-sur-Seine, 6. III. 1930 – Castleton, Virginia, 13. VII. 2014). Dirigirao već kao osmogodišnjak. Studirao u Pittsburghu, stekao međunarodni ugled. Vodio niz čuvenih orkestara (Njujorške filharmonije, simfonijski i NBC), dirigirao u Italiji i… Nastavi čitati

Mabillon, Jean

Mabillon, Jean, franc. povjesničar (Saint-Pierremont, 23. XI. 1632 – Pariz, 27. XII. 1707). Benediktinski redovnik u opatiji St. Denis; od 1664. do smrti u opatiji Saint-Germain-des-Prés. Utemeljio modernu diplomatiku i paleografiju (O diplomatici,… Nastavi čitati

Mabinogion

Mabinogion (starovelški: stvari koje se tiču obitelji Maponos), zbirka srednjovj. velških priča zasnovanih na motivima iz kelt. mitologije, junačkih legendi i folklora. Jezgru zbirke čine četiri povezane priče, objedinjene nazivom Četiri grane Mabinogia. Zbirka je imala veliku važnost za… Nastavi čitati

Mably, Gabriel Bonnot de

Mably, Gabriel Bonnot de, francuski filozof i povjesničar (Grenoble, 14. III. 1709 – Pariz, 2. ili 23. IV. 1785). Stariji brat → É. B. de Condillaca. Napustio svećenički poziv i radio kao tajnik… Nastavi čitati

Mabuse

Mabuse (pr. ime Jan Gossaert), flam. slikar (Maubeuge, flam. naziv Mabuse, o. 1478 – Middelburg, između 1533–36). U poč. slijedio tradiciju staroflam. slikarstva, a nakon studija u Rimu uveo nove elemente ranog cinquecenta i utemeljio romanizam u flam. umjetnosti. Slikao… Nastavi čitati

Mac

Mac, u irskom i gelskom jeziku prefiksalna rječca u značenju “sin”; u obliku Mac ili Mc (i M’) sreće se u prezimenima koja potječu iz tih jezika, npr. MacDonald, McDonald (Donaldov sin).