Maastricht

Maastricht
Maastricht, općina i gl. grad provincije Limburg, jugoist. Nizozemska; 121 507 st. Leži na r. Maas (Meuse), 2 km od belg. granice; čvorište kanala Juliana, Liège–Maastricht i Zuid–Willems. Podignut na mjestu rim. naselja Trajectum ad Mosam (“prijelaz preko Maasa”). Kroz povijest pod različitim vladarima (Belgijanci, Španjolci, Francuzi); prvi niz. grad oslobođen od njem. okupatora (1944). Staro trg. središte (tekstil, koža, građev. materijal). Dolaskom željeznice 1853. iskorišten sred. položaj između rudarskih i industr. gradova Heerlena i Kampena (Nizozemska), Aachena (Njemačka) i Liègea (Belgija). Ind. porculana, stakla, kristala, cementa, cigareta, papira, kem. ind. i čeličana. Sveučilište Limburg; glazb. konzervatorij, umj. akademija, muzeji. Mnogo kult.-pov. spomenika, u okolici grada nekoliko dvoraca; turizam. Sporazumom u Maastrichtu 1992. stvorena → Europska unija.