BIOLOŠKE I MEDICINSKE ZNANOSTI I PODRUČJA

abahi

abahi (Triplochiton scleroxylon), samba, biljni rod iz porodice Sterculiaceae. Stablo zapadnoafričkih ekvatorskih šuma, visoko 30–50 m, rabi se kao stolarsko drvo, napose u izradi šperploča, nije osobito trajno.

abazija

abazija (grčki: a ne, básis hod), nemogućnost hodanja uz sačuvanu pokretnost donjih udova. Nastaje iz organskih (lezije mozga) ili psihogenih uzroka (histerija). Često je povezana s nemogućnošću stajanja (→ astazija).

Abderhalden, Emil

Abderhalden, Emil, švicarski fiziolog i biokemičar (Oberuzwill, 9. III. 1877 – Zürich, 5. VIII. 1950). Profesor fiziologije u Berlinu, Halleu i Zürichu. Bavio se fiziološkom kemijom, općom biologijom i patofiziologijom. Pronašao reakciju za dokazivanje zaštitnih… Nastavi čitati

abdomen

abdomen (latinski: abdomen), u kralježnjaka dio tijela između prsnoga koša i male zdjelice; u njemu su smješteni trbušna šupljina i trbušni organi. Također, naziv za zadak u rakova, paučnjaka i kukaca. Akutni abdomen, akutno bolesno stanje trbuha (na primjer… Nastavi čitati

abdominalna kirurgija

abdominalna kirurgija, dio kirurgije koji se bavi trbušnim organima. Sinonim: digestivna kirurgija.

abdovina

abdovina (Sambucus ebulus), trajna zeljasta biljka iz porodice kozokrvnica (Caprifoliaceae), do 2 m visoka, s velikim i perastim listovima, rasprostranjena u Europi, zapadnoj Aziji i sjevernoj Africi. Njezine crne bobice, korijen i listovi rabe se u narodnoj medicini, iznutra… Nastavi čitati

abdukcija

abdukcija (latinski: abductio odvođenje) 1. filoz Formalno zaključivanje od posljetka (conclusio) i pravila (maior) na zadani slučaj (minor), od učinka na uzrok. Sastavni dio svake hipoteze. 2. med Odmicanje ekstremiteta od središnje crte tijela u jednom ili više zglobova; izvode je mišići abduktori.

Abel, Othenio

Abel, Othenio, austrijski paleobiolog (Beč, 20. VI. 1875 – Pichl am Mondsee, 4. VII. 1946). U Beču, a potom u Göttingenu, djelovao kao profesor paleontologije, u okviru koje je osnovao paleobiologiju kao posebnu granu. Glavna… Nastavi čitati

abelija

abelija (Abelia), rod listopadnog azijskog i meksičkog grmlja iz porodice kozokrvnica (Caprifoliaceae). Napose se kultivira Abelia grandiflora kao ukrasni grm s bijelim i ružičastim cvjetovima.

aberacija

aberacija (latinski: aberratio zastranjivanje) 1. opć Odstupanje od nečega što je uobičajeno ili što se smatra normalnim, i sl.  2. U biologiji, manje odstupanje (na primjer u veličini, obliku, boji) od svojstava tipičnih za neku biljnu ili životinjsku vrstu.… Nastavi čitati

aberdeen-angus

aberdeen-angus, vrsta škotskoga goveda crne boje i bez rogova, uzgojena oko 1870. Daje izvrsno meso.

abesinska mačka

abesinska mačka, pasmina kratkodlakih mačaka, donesenih sredinom XIX. stoljeća iz Abesinije (Etiopije) u Englesku. Vjerojatno je izravan potomak egipatske “svete mačke”. Ima kratko, ali vrlo gusto krzno, crvenkasto-smeđe, bakrenasto-crveno ili plavo-sivo s tamnim prugama. Slična joj je somalska mačka,… Nastavi čitati

abiogeneza

abiogeneza (grčki: a ne, bíos život, génesis stvaranje), arhigonija, samozačeće, nastajanje žive tvari iz nežive. Teorija poznata još od antičkih filozofa (generatio spontanea, generatio aequivoca) da, primjerice, neke ribe mogu nastati iz mulja, muhe iz mesa, crijevni nametnici iz crijevnoga… Nastavi čitati

abiotički

abiotički (grčki), što ne pripada živoj prirodi; što je nespojivo sa životom.

ablacija

ablacija (latinski: ablatio) 1. Odnošenje površinskih slojeva zemlje zbog djelovanja erozije i otapanje i isparivanje leda s površine ledenjaka. 2. med Operativno odstranjenje organa i njihovih dijelova (na primjer dojke) ili odljepljenje jednog tkiva od drugoga (na primjer mrežnice… Nastavi čitati

ablaktacija

ablaktacija (latinski: ab od, lacto dojiti), prestanak dojenja, odbijanje dojenčeta od sise. Započinje u drugom polugodištu života dojenčeta zamjenom pojedinih podoja novom vrsti hrane, jer majčino mlijeko samo ne može više podmiriti potrebe dojenčeta. Ranija ablaktacija provodi se zbog… Nastavi čitati

ablefarija

ablefarija (grčki), manjak vjeđe. Ablefarija može biti prirođena ili stečena (ozljeda, gangrena). Nadomještava se blefaroplastikom.

abortivi

abortivi (latinski abortio: pobacivanje), sredstva koja mogu izazvati pobačaj. Kemijski abortivi dovode do kontrakcije uterusa (kinin, ražena glavica) ili pak uzrokuju smrt ploda (fosfor, arsen, živine i olovne soli, kromovi i kalijevi spojevi), no pobačaj obično nastane tek kad… Nastavi čitati

abortus → pobačaj

abortus pobačaj

abraksas

abraksas (Abraxas glossulariata), ogrozdova grbica, rod leptira iz porodice grbice (Geometridae). Rasprostranjen u sjevernoj i srednjoj Europi, živi u voćnjacima i na rubovima šuma. Krila su mu bijela s tamnim šarama.