ablaktacija

ablaktacija (latinski: ab od, lacto dojiti), prestanak dojenja, odbijanje dojenčeta od sise. Započinje u drugom polugodištu života dojenčeta zamjenom pojedinih podoja novom vrsti hrane, jer majčino mlijeko samo ne može više podmiriti potrebe dojenčeta. Ranija ablaktacija provodi se zbog bolesti majke ili djeteta; katkad majke na svoju ruku provode ablaktaciju zbog neobaviještenosti o važnosti dojenja, predrasuda, mode u prehrani djeteta i dr.