BIOLOŠKE I MEDICINSKE ZNANOSTI I PODRUČJA

abrazija

abrazija (latinski abrado: ostrugati) 1. med Površinsko oštećenje nekog organa, na primjer kože, zuba; operativno struganje površinskog epitela kože i sluznice, na primjer dermoabrazija za uklanjanje ožiljaka i tetovaže, abrazija maternice (kiretaža), abrazija rožnice (kod herpetičnoga keratitisa). 2.… Nastavi čitati

abrus

abrus (Abrus praceatorius; grčki: abros nježan, gizdav; latinski: precor moliti se), grmolika biljka iz porodice lepirnjača (Leguminosae), podrijetlom iz jugoistočne Azije, odakle se proširila po mnogim tropskim i suptropskim krajevima. Karakteristično je jajoliko sjeme… Nastavi čitati

Abu’l-Qasim az-Zahrawi

Abu’l-Qasim az-Zahrawi (latinizirano Abulcasis), arapski liječnik (Zahra, kraj Córdobe, Španjolska, 926 – Córdoba, 1013). Djelovao na dvoru kordopskoga kalifa. Glavno djelo Kitab al-Tasrif (u 30 svezaka), klasični medicinski priručnik koji je, preveden na latinski još u XII. stoljeću, služio i… Nastavi čitati

Abulcasis → Abu’l-Qasim az-Zahrawi

Abulcasis Abu’l-Qasim az-Zahrawi

abulija

abulija (grčki), patološko stanje bezvoljnosti, te nesposobnost stvaranja i provođenja odluka; duševni poremećaj koji se javlja kod melankolije, hipohondrije i sl.

abura

abura (Mitragyne), bahia, biljni rod iz porodice Rubiaceae. Stablo zapadnoafričkih ekvatorskih šuma, visoko oko 40 m, rabi se kao stolarsko drvo i građevinsko drvo za lake konstrukcije; nije osobito trajno.

abuzivan

abuzivan (latinski) 1. Protupravan, zloporaban. 2. med Izraz za krivu uporabu ili zloporabu kakva lijeka ili postupka, za upotrebu opojnih droga.

acelomati

acelomati (grčki), niži životinjski organizmi, nemaju celoma, sekundarne tjelesne šupljine (npr. rebraši, žarnjaci, plošnjaci, vrpčari, oblići).

acetilkolin

acetilkolin, C7H17NO2, kristalna, hidroskopna tvar, biogeni amin koji ima važnu ulogu u prenošenju živčanih impulsa u autonomnome živčanom sustavu. U obliku klorida primjenjuje se kao sredstvo za širenje krvnih žila i sniženje krvnog tlaka. Izaziva kontrakciju mišića.

acetilsalicilna kiselina → aspirin

acetilsalicilna kiselinaaspirin

acetonemija

acetonemija, nakupljanje acetona i ketonskih tijela u krvi kao posljedica pojačane razgradnje masti. Javlja se kod neliječenih ili nedovoljno liječenih dijabetičara ili kod teškoga gladovanja. Karakterističan je miris iz usta po jabukama. Ketonska tijela izlučuju znak za stanje dijabetičara.

acetonurija

acetonurija (grčki), ketonurija, nalaženje acetona i drugih ketonskih spojeva u mokraći, najčešće pri slabo liječenoj ili neliječenoj šećernoj bolesti te pri teškom gladovanju.

acido-bazna ravnoteža

acido-bazna ravnoteža, održavanje stalnog stupnja kiselosti tjelesnih tekućina, prije svega krvi. Optimalni uvjeti za funkcioniranje organa postoje uz stupanj kiselosti krvi (koncentracija vodikovih iona) između 7,3 i 7,5 pH. Održavanje acido-bazne ravnoteže postiže se djelovanjem puferskih sustava, disanjem, djelovanjem… Nastavi čitati

acidofilno mlijeko

acidofilno mlijeko, mlijeko dobiveno fermentativnim djelovanjem bakterije Lactobacillus acidophilus. Sadržava mliječnu i folnu kiselinu te antibiotičnu tvar laktocidin. Ima širok antimikrobni spektar te je korisno kod infekcija rezistentnih na sulfonamide i antibiotike.

acidoza → acido-bazna ravnoteža

acidoza (latinski: acidus kiseo) → acido-bazna ravnoteža

acinus

acinus (latinski: jagodica, bobica) 1. anat Najmanja funkcionalna jedinica nekih organa (plućni mjehurić, jetreni režnjić, acinus žlijezda slinovnica i gušterače). 2. bot Boba, bobica ili pak pojedini plodić skupne koštunice odnosno mnogokoštunice.

Acquapendente, Girolamo Fabrizio d’→ Fabrizio d’Acquapendente, Girolamo

Acquapendente, Girolamo Fabrizio d’Fabrizio d’Acquapendente, Girolamo

ACTH

ACTH (akronim od engleskog: adrenocorticotropic hormone adrenokortikotropni hormon), hormon što ga luči prednji režanj hipofize, regulira rad kore nadbubrežne žlijezde. Napose se luči u stanju stresa. Prirodan ili sintetički primjenjuje se u dijagnostičke (ispitivanje funkcije nadbubrežne žlijezde) i… Nastavi čitati

acting out

acting out (engleski: djelovanje prema van), psihološko-psihijatrijski termin za regresivno ponašanje i neprimjerenu odnosnu reakciju. Označava oblik agresivnog ponašanja u kojem subjekt reagira primjereno nekim prethodnim situacijama iz svojega života, a neprimjereno trenutačnoj. Time bolesnik izražava svoju potrebu za društvenim… Nastavi čitati

adaktilija

adaktilija (grčki: a ne, daktylos prst), besprstost, prirođen manjak prstiju na ruci ili nozi.