Abu’l-Qasim az-Zahrawi

opis i crteži medicinskih instrumenata iz Kitab al-Tasrifa

Abu’I-Qasim az-Zahrawi,
liječi
Abu’l-Qasim az-Zahrawi (latinizirano Abulcasis), arapski liječnik (Zahra, kraj Córdobe, Španjolska, 926 – Córdoba, 1013). Djelovao na dvoru kordopskoga kalifa. Glavno djelo Kitab al-Tasrif (u 30 svezaka), klasični medicinski priručnik koji je, preveden na latinski još u XII. stoljeću, služio i liječnicima Zapada sve do renesanse, napose njegov kirurški dio u kojem se nalaze vrijedne slike ondašnjih kirurških instrumenata.