acido-bazna ravnoteža

acido-bazna ravnoteža, održavanje stalnog stupnja kiselosti tjelesnih tekućina, prije svega krvi. Optimalni uvjeti za funkcioniranje organa postoje uz stupanj kiselosti krvi (koncentracija vodikovih iona) između 7,3 i 7,5 pH. Održavanje acido-bazne ravnoteže postiže se djelovanjem puferskih sustava, disanjem, djelovanjem bubrega i drugim mehanizmima. Poremećajem acido-bazne ravnoteže nastaju acidoza (povećanje količine kiselih i smanjenje bazičnih tvari, tj. smanjenje pH) ili alkaloza (obrnuto od acidoze, pH povišen). Acidoza nastaje zbog prisutnosti ugljičnog dioksida u organizmu i oslabljenog disanja (respiratorna acidoza) i kao posljedica povećane količine masnih kiselina u krvi (metabolička acidoza), a alkaloza pri pojačanom disanju (respiratorna) ili pri povećanju alkalija u organizmu. Acidoza deprimira živčani sustav, a alkaloza ga pobuđuje.