BIOLOŠKE I MEDICINSKE ZNANOSTI I PODRUČJA

adamantinom

adamantinom (grčki: adamas, –antis nesavladiv; u prenesenom smislu: caklina), ameloblastom. 1. Benigni tumor čeljusti (češće donje), koji se razvija iz vanjskog caklinskog epitela. Može biti cističan i solidan, razara čeljust, otporan je na zračenje. 2. Kraniofaringeom, tumor hipofize.

Adametz, Leopold

Adametz, Leopold, austrijski zootehničar (Brno, 11. XI. 1861 – Beč, 27. I. 1941). Profesor stočarstva u Krakovu i Beču. Putovao i našim krajevima davši prve znanstvene prikaze našeg stočarstva te je imao velik utjecaj na… Nastavi čitati

Adamović, Lujo

Adamović, Lujo, hrvatski botaničar (Rovinj, 27. VIII. 1864 – Dubrovnik, 19. VII. 1935). U Beču studirao medicinu, a prirodne znanosti u Beogradu (kod Josipa Pančića) i Berlinu. Radio kao gimnazijski profesor prirodopisa u raznim mjestima… Nastavi čitati

Adams-Stokesov sindrom

Adams-Stokesov sindrom (po irskim liječnicima Robertu Adamsu, 1791–1875. i Williamu Stokesu, 1804–78), kratkotrajno smanjenje opskrbe mozga krvlju zbog akutnog poremećaja srčanog ritma jer je prekinuo prijenos impulsa iz srčanih pretklijetki u klijetke. Očituje se vrlo usporenim bilom, bljedilom, omaglicom ili… Nastavi čitati

Adams, Robert

Adams, Robert, irski liječnik (Dublin, 1791 – Dublin, 13. I. 1875). Djelovao kao sveučilišni profesor kirurgije u Dublinu, napose se bavio srčanim bolestima i podagrom. Godine 1827. opisao sindrom srčanog bloka (Adams–Stokesov sindrom).

adaptacija

adaptacija (latinski) 1. Prilagodba, preradba, općenito svako prilagođivanje nekoga ili nečega nekome ili nečemu drugom. 2. biol Prilagođivanje organizama uvjetima okoline radi održanja života i vrste; rezultat je evolucije. 3. građev Preuređenje nekog prostora, zgrade i sl. svrhovitije ili za… Nastavi čitati

adaptometrija

adaptometrija (latinski: ad k, apto prilagoditi; grčki: metreo mjeriti), metoda ispitivanja sposobnosti oka prilagodbi na promjene intenziteta svjetlosti. Važna za utvrđivanje noćne sljepoće (hemeralopije) i sličnih poremećaja.

Addison, Thomas

Addison, Thomas, engleski liječnik (Long Benton, kraj Newcastlea, IV. 1793 – Brighton, 29. VI. 1860). Liječnik i nastavnik medicine u Guy’s Hospital u Londonu. Povezujući kliničke simptome s razudbenim nalazima opisao je nekoliko dotad nepoznatih bolesti, napose… Nastavi čitati

Addisonova bolest

Addisonova bolest (po engleskom liječniku Thomasu Addisonu), kronična insuficijencija kore nadbubrežne žlijezde zbog propadanja tkiva kao posljedice tuberkuloze, degeneracijskih procesa, traume, a rezultira smanjenom proizvodnjom steroidnih hormona. Očituje se jakim umorom, mišićnom slabošću, anemijom te tamnijom (brončanom) pigmentacijom kože i… Nastavi čitati

adenitis

adenitis (grčki aden: žlijezda), upala bilo koje žlijezde ili limfnoga čvora (limfadenitis).

adenoidne vegetacije

adenoidne vegetacije (grčki: aden žlijezda, eidos oblik; latinski: vegetatio razvitak), hipertrofija limfatičnog tkiva na gornjoj stijenci nosnoga dijela ždrijela, ždrijelna tonzila, “treća mandula”, razvija se mahom u djece. Bolesnici dišu isključivo na usta, imaju tup izraz lica sa… Nastavi čitati

adenokarcinom

adenokarcinom (grčki: aden žlijezda, karkinos rak), zloćudan tumor, potječe od žljezdanog epitela ili ga oponaša u građi. Najbrojnija vrsta karcinoma. Liječenje: kirurško, zračenje, specifična hormonska terapija.

adenom

adenom (grčki: aden žlijezda), dobroćudan tumor građen od epitelnih stanica koje tvore žljezdane strukture. Često ima sposobnost proizvodnje hormona (adenom štitnjače, nadbubrežne žlijezde, hipofize).

adenozin

adenozinjedan od četiriju nukleozida koji čine sastav ribonukleinske kiseline. Sadrži purinsku bazu adenin i šećer ribozu. Njegov najvažniji derivat adenozin-trifosfat (ATP) važan je kao izvor energije za normalno funkcioniranje živih stanica.

adenozin-fosfatne kiseline

adenozin-fosfatne kiseline, organski spojevi u živoj stanici koji daju velik dio energije za odvijanje biokemijskih procesa. Sastoje se od adenina vezanog na ribozu (adenozina) i od fosfatnih radikala.

adermin

adermin, vitamin B6. → piridoksin

adhezija

adhezija (latinski: adhaereo prianjati) 1. med Priraslica, sraslica. 2. bot Prirodno ili umjetno (kod cijepljenja) spajanje, prirašćivanje organa koji pripadaju raznim biljkama. 3. fiz Privlačna sila između molekula različitih tijela koja se dodiruju. 4. pravo Pristanak na neku obvezu, ugovor… Nastavi čitati

adinamija

adinamija (grčki: a ne, dynamis snaga, jakost), opća malaksalost, iznemoglost. Može biti uzrokovana organskim bolestima (hiperkalijemija, oštećenje bubrega, Addisonova bolest i dr.) ili ima psihogen uzrok (depresija, melankolija, staračka demencija).

adipoznost → pretilost

adipoznost (iz latinskog) → pretilost

admiral, ljepokrili

admiral, ljepokrili (Pyrameis atalanta), danji leptir iz porodice riđa (Nymphalidae). Na smeđocrvenim krilima ima bijele i crvene šare.