adhezija

adhezija (latinski: adhaereo prianjati) 1. med Priraslica, sraslica. 2. bot Prirodno ili umjetno (kod cijepljenja) spajanje, prirašćivanje organa koji pripadaju raznim biljkama. 3. fiz Privlačna sila između molekula različitih tijela koja se dodiruju. 4. pravo Pristanak na neku obvezu, ugovor ili zakonski akt; također, vezivanje nekoga privatnopravnoga djela uz neko kazneno djelo; u međunarodnom pravu, priključenje jedne države nekomu stvorenom međunarodnom ugovoru.