adaptacija

adaptacija, vodenbuhe za hodanje po vodi

adaptacija, ptice na okolinu
adaptacija (latinski) 1. Prilagodba, preradba, općenito svako prilagođivanje nekoga ili nečega nekome ili nečemu drugom. 2. biol Prilagođivanje organizama uvjetima okoline radi održanja života i vrste; rezultat je evolucije. 3. građev Preuređenje nekog prostora, zgrade i sl. svrhovitije ili za kakvu novu namjenu. 4. knjiž/film Slobodna preradba ili slobodan prijevod nekog djela. 5. med Smanjivanje intenziteta osjeta zbog dužega jednoličnog podražaja. 6. soc/psihol Prilagođivanje individualnog ponašanja društvenim normama – nastalo kao rezultat procesa socijalizacije – socijalna adaptacija.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: