abdominalna kirurgija

abdominalna kirurgija, dio kirurgije koji se bavi trbušnim organima. Sinonim: digestivna kirurgija.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: