Mabillon, Jean

J. Mabillon O diplomatici, 1681, naslovna stranica
Mabillon, Jean, franc. povjesničar (Saint-Pierremont, 23. XI. 1632 – Pariz, 27. XII. 1707). Benediktinski redovnik u opatiji St. Denis; od 1664. do smrti u opatiji Saint-Germain-des-Prés. Utemeljio modernu diplomatiku i paleografiju (O diplomatici, 1681, dodatak 1704). Dokazao autentičnost mnogobrojnih dokumenata koji su držani krivotvorinama. Druga važ. djela: Djela svetaca reda sv. Benedikta (I–IX, 1677), Anali reda sv. Benedikta (I–VI, 1703) i dr.