Maathai, Wangari

Maathai, Wangari, kenijska znanstvenica i društv. aktivistica (Ihithe, 1. IV. 1940). Studirala biologiju u SAD-u i Njemačkoj, doktorirala na Veterinarskom fak. u Nairobiju, gdje je predavala anatomiju. Istaknuta aktivistica za uspostavu demokracije, za ljudska prava i zaštitu okoliša, 1977. utemeljila Pokret za zeleni pojas (The Green Belt Movement) u sklopu kojega je, unutar ženskih grupa, pokrenula akciju pošumljivanja radi sprječavanja erozije tla, ali i za poboljšanje životnih uvjeta. Deseci milijuni stabala posađeni su u Keniji, a poslije i u drugim afr. državama. Angažirala se i u politici, borila se protiv korupcije i zalagala za višestranačke izbore, zbog čega je nekoliko puta bila uhićivana i zatvarana. God. 2002. izabrana je u parlament, a od 2003. pomoćnica je ministra za okoliš i prirodne izvore. Iste je god. utemeljila Stranku zelenih. Za svoj doprinos održivom razvoju, demokraciji i miru dobila je, kao prva Afrikanka, Nobelovu nagradu za mir 2004.