Mabuse

Mabuse Majka Božja s djetetom, 1527, Madrid, Prado
Mabuse (pr. ime Jan Gossaert), flam. slikar (Maubeuge, flam. naziv Mabuse, o. 1478 – Middelburg, između 1533–36). U poč. slijedio tradiciju staroflam. slikarstva, a nakon studija u Rimu uveo nove elemente ranog cinquecenta i utemeljio romanizam u flam. umjetnosti. Slikao mitol. i sakralne kompozicije (Majka Božja s djetetom; Danaja). Kao portretist ostaje dosljedan flam. realističkoj koncepciji (Autoportret).