Mably, Gabriel Bonnot de

Gabriel Bonnot de Mably
Mably, Gabriel Bonnot de, francuski filozof i povjesničar (Grenoble, 14. III. 1709 – Pariz, 2. ili 23. IV. 1785). Stariji brat → É. B. de Condillaca. Napustio svećenički poziv i radio kao tajnik ministra vanjskih poslova, potom kao slobodni pisac. Kritičar vladajućega poretka i apsolutne monarhije, drži da je glavni uzrok društvenih zala privatno vlasništvo i zagovara zajedništvo dobara. Uzor mu je “nova republika” zasnovana na ustavu i ravnoteži između izvršne i zakonodavne vlasti. Jedan od predstavnika francuskih socijalista utopista XVIII. stoljeća, utjecao na Francusku revoluciju. Važnija djela: Europsko javno pravo utemeljeno na ugovorima; O pravima i dužnostima građana; Zapažanja o povijesti Francuske; O zakonodavstvu ili Načela zakona; Načela morala; Prava i dužnosti građanina.