Maat

Maat
Maat, egip. božica, kći stvoritelja svijeta boga Ra; personifikacija pravde i reda. Prikazivana s nojevim perom na glavi. Pojam maat (red i poredak) označava ravnotežu između dobra i zla koja vlada kozmosom, jedan od osnovnih u egip. filozofiji.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: