Saarinen, Eero

Eero Saarinen, paviljon kompanije TWA u zračnoj luci J. F. Kennedy u New Yorku
Saarinen, Eero, američki arhitekt i oblikovatelj finskoga podrijetla (Kirkkonummi, 20. VIII. 1910 – Ann Arbor, 1. IX. 1961). Završio kiparstvo i arhitekturu. Suradnik oca → Eliela. Projektirao javne građevine (Sveučilište Columbia u New Yorku) i oblikovao namještaj u duhu funkcionalizma.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: