Saadja, Ben Joseph

Saadja, Ben Joseph, žid. teolog i filozof (Dilaz, al Fajjum, 882 – Sura, 942). Utemeljitelj srednjovj. žid. filozofije. Školovao se u Egiptu i Palestini. God. 928. preuzeo vođenje rabinske škole u Suri, blizu Bagdada. Njegovo je gl. filoz. djelo Knjiga o vjerovanjima i mnijenjima nastalo pod islam. utjecajem, ali utemeljeno na žid. spisima. S. brani znanje nasuprot sumnji, a Božje zapovijedi u svetoj žid. knjizi Tori dijeli na racionalne i one tradicionalne, koje se trebaju otkriti. Smatra da je duša sjedinjena s tijelom i da s njim nestaje. Gl. djela: Vjerski i razumski zakoni ili Vjera i znanje.