saamski jezik

saamski jezik, jezik iz finougarske (uralske) jezične porodice, u kojoj sam čini svoju granu, koja je bliska pribaltičkofinskim jezicima. Ima nekoliko desetaka tisuća govornika na sjeveru Norveške, Švedske, Finske (ti skandinavski Saami imaju pismenost od XVII. stoljeća) i na poluotoku Koli na sjeveru Rusije (pismenost od 1930-ih godina).