Zabok

Zabok, crkva sv. Antuna
Zabok, grad i središte istoimenoga gradskog upravnog područja, u Krapinsko-zagorskoj županiji, 19 km jugoistočno od Krapine, uz Zagorsku magistralu. Leži u blizini utoka Krapinčice u Krapinu, na 160 m nadmorske visine. Grad ima 2714, a gradsko upravno područje 8994 stanovnika (2011). Srednjovjekovno naselje. Poljoprivredna okolica; uzgoj žitarica, povrća, vinogradarstvo, stočarstvo. Tekstilna industrija. Turizam. Tvornica rasvjetnih tijela, kartona i metalnih konstrukcija. Željezničko čvorište. Fakultet za turistički i hotelski menadžment, informatički fakultet. Barokna župna crkva sv. Jelene Križarice iz druge polovice XVIII. st. i kapelica sv. Antuna iz XVII. st. Gredice kraj Zaboka rodno su mjesto književnika → Ksavera Šandora Gjalskoga. Prvi se put spominje u 1335. u darovnici Karla I. Anžuvinca. U XV. st. dotadašnji vlasnici počinju koristiti pridjevak Zaboky (Zabočki). Bio je i posjedu obitelji Vojković (XVII–XIX. st.) i Ugarske hipotekarne banke.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: