Zadarski mir

Zadarski mir, mirovni ugovor između hrvatsko-ugarskoga kralja → Ludovika I. Anžuvinca i Mlečana, sklopljen u sakristiji franjevačkoga samostana u Zadru 18. II. 1358. kojim su se Mlečani odrekli “cijele Dalmacije i to od polovine Kvarnera do granica Drača”, a njihovi duždevi naslova dux Dalmatiae et Croatiae. Kralj Ludovik I. vratio je Mlečanima područja koja je zauzeo ratovanjem u Istri i Venetu. Zadarski mir značio je vraćanje Dalmacije u sustav vlasti hrvatsko-ugarskih vladara, a privremeno je ostvarena i cjelovitost hrvatskih zemalja.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: