Zadarska rezolucija

Zadarska rezolucija, akt srpskih političkih zastupnika iz Hrvatske i Dalmacije, objavljen 17. X. 1905. u Zadru kojim je podržana → Riječka rezolucija i njezini programski smjerovi. Potpora ideji sjedinjenja Hrvatske i Dalmacije uvjetovana je zahtjevom da Hrvati u Trojednici zasebno naglase ravnopravnost srpskoga s hrvatskim narodom. Na zasadama Riječke i Zadarske rezolucije utemeljena je 1905. → Hrvatsko-srpska koalicija (HSK).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: