zadruga

zadruga 1. Zajednica jedne velike ili više rodbinski povezanih obitelji koja se temelji na zajedničkom vlasništvu zemlje, stoke, kuće, diobi rada, uz poštovanje obiteljskih autoriteta (oca, djeda) i zajedničkom odlučivanju o poslovima. Takav tip zajednice bio je učestao u starini, os. u slav. naroda, a u Hrvatskoj jedna od takvih opisanih zadruga u Lazima pokraj Karlovca brojila je 60 ljudi. Tradic. zadruge treba razlikovati od zadruga nastalih interesnim udruživanjem poljoprivrednika (→ zadrugarstvo). 2. Dobrovoljno udruživanje prema načelu uzajamne pomoći u područjima obrta, štednje, stamb. izgradnje i sl. radi promicanja određenih profesionalnih ili gosp. interesa.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: