Zadkine (Zadkin), Osip

O. Zadkine, spomenik V. van Goghu, Auvers-sur-Oise
Zadkine (Zadkin), Osip, francuski kipar, slikar i grafičar ruskoga podrijetla (Vicebsk, 14. VII. 1890 – Pariz, 25. XI. 1967). Od 1909. djelovao u Parizu. Prvi dosljedno primijenio načela kubizma u kiparstvu. Raščlanjivanjem oblika približio se apstrakciji.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: