GEOLOGIJA

vulfenit

vulfenit, mineral → wulfenit.

vulkanologija

vulkanologija (lat.; grč.), geol. disciplina koja se bavi proučavanjem vulkana, vulkanizma i vulkanskih pojava.

vulkanske stijene

vulkanske stijene, efuzivne magmatske ili eruptivne stijene.

vulkanski pepeo

vulkanski pepeo, piroklastičan materijal izbačen erupcijom iz vulkana, dimenzija čestica v. p. ne prelazi 2 mm (po nekim podjelama 4 mm) u promjeru, litificiranjem v. pepela nastaje tuf.

vulkansko staklo

vulkansko staklo, vrsta efuzivnih magmatskih (eruptivnih) stijena kod kojih je nakon erupcije došlo da nagla hlađenja tako da su procesi kristalizacije svedeni na minimum. Većina je takva materijala stoga amorfna. Najčešća v. s. su opsidijan i plovućac.

wulfenit

wulfenit (po austr. mineralogu F. X. Wulfenu), vulfenit, mineral, PbMoO4, kristalizira u tetragonskom sustavu, kristali pločasti. Narančastožute boje. Crt je bijel, sjaj dijamantan do baršunast. Sekundarni mineral nastao u zoni oksidacije rudnog ležišta koje sadrži olovo i molibden. Tipski lokalitet Mežica (Slovenija).

zeleni škriljevac

zeleni škriljevac, metamorfna stijena niskog stupnja, škriljave teksture i zelene boje (od zelenih minerala klorita, epidota i/ili aktinolita). Upotrebljava se kao građevinski, rjeđe kao ukrasni kamen. Stijena karakteristična za Medvednicu.

zemni vosak → ozokerit

zemni vosakozokerit

zemno ulje → nafta

zemno uljenafta

zeoliti

zeoliti, prir. ili sintetski hidratizirani aluminosilikati s otvorenom trodimenzionalnom kristalnom strukturom. Bezbojni, bijeli ili crvenkasti minerali. Sadrže 10–20% vode koja se može istjerati zagrijavanjem i zeolit može zatim apsorbirati druge molekule odgovarajuće veličine. Upotreba u razdvajanju smjesa selektivnom apsorpcijom… Nastavi čitati

zlatni opal

zlatni opal, varijetet opala zlatnožute boje. Poznat je lokalitet Zemplén u Mađarskoj.

zoogene stijene

zoogene stijene, stijene nastale posredstvom životinjskih organizama (foraminifere, koralji, brahiopodi, cefalopodi) čiji su dijelovi skeleta ili kućica izgrađeni od anorg. tvari, najčešće kalcita, aragonita ili kremena. Taloženjem uginulih organizama org. tvar istrune, a netopljivi ostaci grade stijene, npr. foraminiferski vapnenci.

zvjezdana veličina → magnituda

zvjezdana veličina magnituda

žad

žad, ukrasni kamen zelene boje, sastavljen od vlaknastih i prutićastih agregata minerala jadeita. Izvanredne žilavosti, nekad se upotrebljavao za izradu oruđa i oružja. Kao ukras os. cijenjen u Kini. Žadom se naziva i za gust, žilav agregat finovlaknastih amfibola (nefrit).

žica

žica, žila ili dajk, razmjerno tanko magmatsko tijelo nastalo prodiranjem magme u pukotine koje nepravilno presijecaju postojeće slojeve stijena.

žične stijene

žične stijene, magmatske stijene koje su prema mjestu pojavljivanja prijelazni oblik između dubinskih magmatskih stijena (intruziva) i površinskih magmatskih stijena (efuziva), javljaju se u manjim magmatskim tijelima silovima ili dajkovima odn. žicama. Najčešći predstavnici se pegmatiti i dijabazi.

životinjski ugljen

životinjski ugljen (carbo animalis, carbo medicinalis), adsorbens koji se dobiva suhom destilacijom životinjskih kostiju. Vrlo dobro adsorbira boje, plinove, otrove, mikrobe i njihove toksine. Primjenjuje se kod crijevnih zaraza, proljeva i nadutosti, otrovanja. Mnoge tvari koje se vežu na… Nastavi čitati