vulkanologija

vulkanologija (lat.; grč.), geol. disciplina koja se bavi proučavanjem vulkana, vulkanizma i vulkanskih pojava.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: