vulkansko staklo

vulkansko staklo, vrsta efuzivnih magmatskih (eruptivnih) stijena kod kojih je nakon erupcije došlo da nagla hlađenja tako da su procesi kristalizacije svedeni na minimum. Većina je takva materijala stoga amorfna. Najčešća v. s. su opsidijan i plovućac.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: