abukuma

abukuma, serija metamorfnih facijesa, karakterizirana je slijedom metamorfnih facijesa niskog tlaka, od zeolitnog do granulitnog facijesa, koji nastaju metamorfozom uz geotermalni gradijent od 40–80°/km i progresiju andaluzita i silimanita.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: