Rabaul

Rabaul, grad i luka na otočju New Britain, Papua Nova Gvineja; 8885 st. Osn. 1910. kao njem. kolon. sjedište; gl. grad austral. teritorija Nove Gvineje od 1921. do 1941. Za II. svj. rata okupirali ga Japanci; razrušen tijekom savezničkog bombardiranja. Obnovljen nakon 1950. Često stradava od potresa, tsunamija i vulkanskih erupcija (leži u vrlo trusnom području); za vulkanske erupcije 1994. grad je bio prekriven vulkanskim pepelom. Poljoprivr. okolica. Ind. namještaja, cementa, ciglana. Međunar. zračna luka.