Rab

Rab
Rab, grad i središte gradskoga upravnog područja, u Primorsko-goranskoj županiji, na jugozapadnoj obali istoimenoga otoka; leži na 2 m nadmorske visine. Grad ima 437, a gradsko upravno područje 8065 stanovnika (2011). Luka. Osnovan je u rimskom razdoblju. Zbijeno je mediteransko naselje. Turizam; marina, morsko klimatsko lječilište. Za Rimljana imao je status municipija. Od V. st. do 1828. bio je biskupsko sjedište. Stari dio grada opasan je zidinama izgrađenim u XII. i XIII. st. Najvažniji sakralni objekti i četiri kamena zvonika (crkve Sv. Ivana Evanđelista, sv. Justine, sv. Andrije i katedrale sv. Marije Velike; prikazani na fotografiji desno), smješteni na rapskom poluotoku, prepoznatljiva su slika Raba. Knežev je dvor romaničko-renesansna građevina iz XIII. st. Brodogradilište; talasoterapija; klimatsko lječilište i kupališni turizam. Rodno je mjesto hrvatskoga kipara i ljevača zvona Ivana Krstitelja Rabljanina i hrvatskoga znanstvenika i nadbiskupa Markantuna de Dominisa. 
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: