Rabat

Rabat, utvrda i gradska vrata
Rabat (arap. Ribat), gl. grad Maroka; 1 655 700 st. Leži na obali Atlantskog oceana, na ušću r. Bou Regreg, nasuprot gradiću Salé. Jedan od četiriju marokanskih kralj. gradova. U okolici uzgoj voća i ribarstvo. Tekst. i prehr. ind., proizvodnja opeke i azbesta; izrada sagova, pokrivača i kožnih predmeta. Cestama i želj. prugom povezan s Casablancom i Tangerom te sa zaleđem; međunar. zračna luka. Turizam. Sveučilište, konzervatorij za glazbu, ples i glumu, nac. knjižnica; poljoprivr., ekon. i pravni institut. Arheol. muzej, muzej marokanske umjetnosti. Očuvane grad. zidine; utvrda iz XVII. st. (Casbah des Oudaďa) s vratima iz XII. st., minaret iz XII. st., džamija, grad. vrata. U modernom dijelu grada sultanova palača. Osn. u XII. st. u blizini ruševina rim. naselja Sala Colonia; tvrđavu su izgradili Almohadi u vrijeme borba sa Španjolcima. U XVII. st. gusarsko uporište. Poč. XX. st. postaje sjedište franc. kolon. uprave. Između dvaju svj. ratova žarište otpora prema franc. vlastima; od 1956. gl. grad samostalne države Maroko.