Raab

Raab (mađ. Rába), rijeka u Austriji i Mađarskoj; duga 398 km. Izvire u Štajerskoj ji od Brucka an der Mur. Teče prema JI do austr.-mađ. granice, skreće prema SI kroz zap. Mađarsku i utječe u Dunav kraj Győra. Plovna u donjem dijelu toka. Nekoliko manjih hidroelektrana.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: