rabat

rabat (tal.), odbitak od maloprodajne cijene robe ili usluga. R. je razlika u cijeni, odn. postotni iznos cijene koji proizvođačko poduzeće odobrava posrednicima plasmana za pokriće njihovih troškova. Obračunava se financ. umanjivanjem odgovarajućeg fakturiranog iznosa ili u robi, povećanjem količine robe za utvrđeni financ. iznos r. Velikotrgovački r. odobrava se veletrgovačkim poduzećima koja kupuju velike količine robe. Maloprodajnim kanalima distribucije koji robu kupuju bilo od proizvođača izravno, bilo od veletrgovačkih poduzeća, odobravaju se maloprodajni rabati. Ima još nekoliko posebnih vrsta rabata. Za njih je značajno da se odobravaju naknadno prema ispunjenim uvjetima kada i stječu pravo na r., dok se veletrgovački i maloprodajni rabati odobravaju unaprijed.