Raab, Julius

Julius Raab
Raab, Julius, austr. političar (Sankt Pölten, 29. XI. 1891 – Beč, 8. I. 1964). Zastupnik Kršć.-demokr. stranke u parlamentu 1927–34. Ministar trgovine 1938. Suosnivač Austr. pučke stranke (ÖVP) 1945. i njezin predsj. od 1951. Austr. kancelar 1953–61. Jedan od autora i potpisnik Austrijskoga državnog ugovora 1955. kojim je omogućeno povlačenje savezničkih okupacijskih snaga iz zemlje i uspostava austr. neutralnosti. Podnio ostavku 1961. zbog bolesti.