rabab (rebab)

rabab
rabab (rebab) (arap.), gudačko glazbalo arap. podrijetla, rašireno u islam. kult. krugu Bliskog istoka. Prvi se put spominje u X. st. Kruškolika je oblika, na suženom gornjem kraju utaknuti su vijci za napinjanje dviju žica ugođenih u terci, kvarti ili kvinti. Prodiranjem Arapa proširilo se po sjev. afr. zemljama, do Indije i Europe, gdje se razvio u → rebec, preteču violine.