R, r

R, r, 1. Sedamnaesto slovo lat. abecede, dvadeset i treće hrv. latinice. Označava tekući (likvidni) suglasnik, odn. apikoalveolarni vibrant. Može zauzimati i fonetsko mjesto samoglasnika (npr. prst). 2. U geometriji, r je oznaka za polumjer (radijus). 3. U fizici, r je oznaka mjerne jedinice rendgen. 4. U kemiji, R je oznaka za radikal. 5. U bibliotekarstvu, oznaka R (lat. rara) za rijetke knjige. 6. Oznaka °R za zastarjelu mjernu jedinicu Réamurove temperature. 7. Kratica r za neke novčane jedinice (rubalj, rupija).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: