Vouk, Vale

Vouk, Vale, hrvatski botaničar (Gospić, 21. II. 1886 – Zagreb, 26. XI. 1962). U Zagrebu profesor anatomije i fiziologije bilja (1918–56) na Filozofskom (od 1946. Prirodoslovno-matematičkom) fakultetu i predstojnik Botaničkoga zavoda i vrta (1913–56), u kojem je izgradio Fiziološki laboratorij. Redoviti član JAZU od 1924. Pridonio osnivanju Instituta za oceanografiju u Splitu (1930), obnovi Instituta za biologiju mora u Rovinju i Biološkog instituta u Dubrovniku, organizirao arboretum u Trstenom kraj Dubrovnika. Pokrenuo časopise → Acta botanica Croatica i → Acta Adriatica. Važnija djela: Nauka o životu bilja; Elementi botanike; Jadranske kodijaceje (Codiaceae); Biološka klasifikacija termalnih voda i dr.