Acta botanica Croatica

Acta botanica Croatica, prvi hrvatski znanstveni botanički časopis, godišnjak Biološkog odjela Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Izlazi od 1925. pod nazivom Izvješća Botaničkog zavoda Kr. sveučilišta u Zagrebu, od 1957. pod gornjim naslovom. Pokretač i prvi urednik → Vale Vouk. Tekstovi na engleskom, njemačkom, francuskom i hrvatskom jeziku. Godine 1971. objavljena bibliografija godišta 1–30.