aldine

aldine 1. Publikacije čuvenoga venecijanskog tiskara → Aldusa Manutiusa i njegovih nasljednika; ponajprije izdanja grčkih i rimskih klasika, ali nalazimo i djela Frane Petriša, Nikole Gučetića, Dominka Zlatarića i dr.; prvi put upotrijebljena kurzivna slova i format osmina te kartonske korice (dotad su korištene drvene) sa zlatotiskom i karakterističnim znakom (sidro s dupinom); velika bibliofilska vrijednost. 2. Vrsta tiskarskih slova koje je izmislio Aldus Manutius, duguljasta oblika; jedna od najuspjelijih tvorevina stare tiskarske vještine.