Acta pharmaceutica

Acta pharmaceuticahrvatski znanstveni farmaceutski časopis međunarodnog ugleda, izlazi od 1951. u Zagrebu kao tromjesečnik. Od 1974. tiska se pretežito na engleskome donoseći veći broj radova stranih autora. Do 1991. izlazio kao Acta pharmaceutica Iugoslavica, od 1992. pod gornjim naslovom.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: