Agence France Presse (AFP)

Agence France Presse (AFP), francuska novinska agencija osnovana 1944. nastavljajući rad Agence Havas (osnovana 1832. kao Bureau Havas, od 1835. Agence Havas), prve novinske agencije na svijetu. Započevši kao brzojavni servis Glasa oslobođene Francuske, brzo se razvijala i svrstala, uz Reuters, TASS, Associated Press i UPI, u vodeće svjetske agencije. Uz urede u svim većim francuskim gradovima ima dopisnike i u važnijim prijestolnicama.