INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI I PODRUČJA

Velzek, Ante

Velzek, Ante, hrv. nakladnik, ured. i prevoditelj (Imotski, 16. XI. 1902 – Zagreb, 29. III. 1955). U Zagrebu 1934. osnovao nakladu Binoza svjetski pisci koja je 1941. preimenovana u Naklada Antun Velzek. Nakon II. svj. rata radio u… Nastavi čitati

Verona, Eva

Verona, Eva, hrvatska bibliotekarka (Trst, 1. II. 1905 – Zagreb, 19. V. 1996). U Zagrebu doktorirala bibliotekarstvo. Od 1929. do 1967. zaposlena u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Napisala i uredila više od 60 stručnih radova i bibliografija;… Nastavi čitati

Vjesnik

Vjesnik, hrvatski politički dnevnik, izlazio u Zagrebu do 2012. Pokrenut 1940. pod naslovom Politički vjesnik, do 1941. Vjesnik radnog naroda. Za II. svjetskoga rata tiskao se izvan Zagreba, na oslobođenim područjima, a nakon II. svjetskoga rata glasilo… Nastavi čitati

Vjesnik bibliotekara Hrvatske

Vjesnik bibliotekara Hrvatske, stručno-znanstveni časopis Hrvatskoga knjižničarskog društva. Izlazi u Zagrebu od 1950. kao tromjesečnik, od 2003. i elektroničko izdanje. Objavljuje radove posvećene povijesti knjige i knjižnica, najnovijim postignućima u domaćem i svjetskom bibliotekarstvu, međunarodnim standardima te istaknutim bibliotekarima.

Voce del popolo, La

Voce del popolo, La, dnevne novine tal. manjine u Hrvatskoj; počele izlaziti 1944. na oslobođenom teritoriju Istre, od 1945. izlaze u Rijeci. Dnevne novine istog naslova izlazile na Sušaku i Rijeci (1889–1919).

Vošicki, Vinko

Vošicki, Vinko, tiskar, knjižar i nakladnik (Ledeč nad Sázavou, Češka, 1885 – Koprivnica, 1957). Od 1909. živio u Koprivnici gdje je otvorio tiskaru (1911–44); tiskao djela A. Cesarca, M. Krleže i drugih hrv. književnika; izdavao djela K. Maya, časopis… Nastavi čitati

Washington Post, The

Washington Post, The, amer. dnevnik; izlazi od 6. XII. 1877. u Washingtonu. “Demokratske dnevne novine” pokrenuo je Stilson Hutchins; jedan od najutjecajnijih dnevnika na svijetu.

Weitz, Ivan Krstitelj (Johann)

Weitz, Ivan Krstitelj (Johann), tiskar (? – Zagreb, 1751). U Zagrebu od 1729, preuzeo tiskaru udovice Ivana Bartolomeja Pallasa. Tiskao Calendarium Zagrabiense (1745–51), potpisujući se “rvatszkega orszaga shtampar”. Tiskao Gazophilacium I. Belostenca te djela J. Muliha, A. B. Krčelića… Nastavi čitati

žurnal

žurnal (franc.) 1. Časopis (najčešće modni, športski i dr.). 2. Knjigovodstveni dnevnik u kojem se tijekom dana kronološki upisuje financ. poslovanje nekog poduzeća; žurnalistika, novinarstvo; novinstvo.

žuti tisak

žuti tisak, senzacionalističke novine ili časopis, često donosi neprovjerene informacije, izmišlja različite afere kako bi povećao nakladu.