INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI I PODRUČJA

tipografija

tipografija (grč.), djelatnost vezana uz oblikovanje znakova, slova i teksta; skup djelatnosti slagara, strojoslagara i knjigotiskarskog strojara obuhvaćenih tiskovnim postupkom, knjigotiskom; također slagarsko umijeće, raspoređivanje redaka teksta, linija, klišeja i drugih tipografskih elemenata na plohu, u cilju skladnog izgleda… Nastavi čitati

tipografski sustav

tipografski sustav, duodecimalni sustav mjera u tipografiji (knjigotisku). Uveo ga je 1737. franc. slovoljevač P. S. Fournier, odredivši kao temeljnu jedinicu tipografsku točku do koje je došao podijelivši ishodišnu jedinicu od 12 cicera na dva palca po 12 linija,… Nastavi čitati

tipografsko slovo

tipografsko slovo, slovo ručnoga sloga, upravo štapić od olovne slitine, određeno svojim značajkama (visinom, širinom, debljinom, elementima itd.). Određena je normalna ili pariška pismovna visina (raspon od donje plohe ili baze slova do ravnine u kojoj leži pismovna slika),… Nastavi čitati

tiraža → naklada

tiraža (franc.) → naklada

tisak

tisak l. Skupno ime za tiskane informativne publikacije (novine, časopisi i sl.): tiskovine, štampa. 2. Tiskanje, tehnika umnožavanja tekstovnih i slikovnih materijala u različite oblike (knjige, novine, časopise i sl.). → tiskarstvo

tisak na arke

tisak na arke, tehnika tiskanja pri kojoj tiskarski stroj uzima iz spremnika pojedinačne papire narezane na pravokutne arke, a otisnute papire stavlja na drugo mjesto. Sporiji je od rotacijskog tiska kod kojega papir u obliku beskonačne trake prolazi kroza… Nastavi čitati

tiskanje

tiskanje, tehnološki postupak umnažanja dvodimenzionalnih graf. i tekstualnih prikaza. Na materijal na koji se tiska (papir, glina, platno i slično) nanosi se sloj boje s pomoću tiskarske forme. Tako se može dobiti željeni broj otisaka koji se međusobno gotovo… Nastavi čitati

tiskarske boje

tiskarske boje, mješavine pigmenata i veziva koje se upotrebljavaju u tiskarstvu. Njihov sastav i oblik ovisi o tehnici tiskanja. Tako se kod četverobojnog tiska upotrebljavaju boje standardnih nijansi: žuta, purpurna, modrozelena, a za dobivanje boljih kontrasta i crna.

tiskarstvo

tiskarstvo, djelatnost koja se bavi izradom tiskarskih proizvoda služeći se specifičnim postupcima umnažanja; naziv za ukupnu djelatnost umnažanja teksta i slike otiskom na papiru (knjige, novine, časopisi, plakati, leci i sl.). Prve su knjige umnožene tehnikom drvoreza u Koreji… Nastavi čitati

Trattner, Johann Thomas von

Trattner, Johann Thomas von, austr. tiskar, knjižar i nakladnik (Jennersdorf, Gradišće, 11. XI. 1717 – Beč, 31. VII. 1798). Istaknuti tiskar i nakladnik; imao tiskaru u Beču (od 1748) te podružnice u Pešti, Innsbrucku, Linzu, Trstu, Varaždinu i Zagrebu;… Nastavi čitati

Trevisan, Andrija

Trevisan, Andrija, hrv. tiskar (Venezia, 1751/52 – Dubrovnik, 14. X. 1801). Pomoćnik u tiskari C. A. Occhija, nakon čije smrti, po odluci dubrovačkog Senata, postaje njezin upravitelj (1788–1801). Izdao 86 djela, od čega 14 na hrv., 32 na tal.… Nastavi čitati

UNIMARC /MARC/ → MARC

UNIMARC /MARC/ MARC

UNISIST

UNISIST (krat. od Universal System of Information in Science and Technology), svj. program suradnje na distribuiranju znanstv. i tehn. informacija, osn. 1972. na XVII. zasjedanju Uneska. Omogućio je standardizaciju i uvođenje međunar. standardnih brojeva serijskih publikacija (ISSN); 1979. usvojen… Nastavi čitati

United Press International (UPI)

United Press International (UPI), novinska agencija osn. 1958. spajanjem United Pressa (osn. 1907) i International News Servicea (osn. 1909). Komerc., profitna kompanija s više od 10 000 djelatnika u gotovo svim zemljama svijeta.

univerzalna decimalna klasifikacija (UDK)

univerzalna decimalna klasifikacija (UDK), po broju korisnika jedan od najraširenijih klasifikacijskih sustava u knjižnicama, arhivima, dokumentacijskim centrima te primarnim i sekundarnim publikacijama. Izradili su je P. Otlet i H. La Fontaine na temelju decimalne klasifikacije M. Deweya, od koje… Nastavi čitati

urednik

urednik, fiz. osoba ili korporativno tijelo (uredništvo) koje uređuje građu napisanu za određenu publikaciju (zbornik, spomenicu, enciklopediju, časopis, novine i dr.). Priređuje građu za tisak, često traži dopune autora i vrši potrebne izmjene; redaktor.

uvodnik

uvodnik, uvodni tekst u časopisima ili novinama koji naznačuje sred. temu broja.

Vatikanska knjižnica

Vatikanska knjižnica (Biblioteca Apostolica Vaticana), po vrijednosti i rijetkosti građe jedna od najvažnijih knjižnica na svijetu. U njoj se nalazi kult. blago mnogih zemalja, među njima i Hrvatske. Papinska knjižnica postoji u VI. st., značajno povećana u VIII. st.,… Nastavi čitati

Vatikanski kodeks

Vatikanski kodeks (lat. Codex Vaticanus), najpoznatiji i najvažniji bibl. rukopis na pergameni, nastao o. 350. u Egiptu, pisan grč. uncijalom. Sadrži gotovo čitav tekst Staroga zavjeta (Septuagintu) i Novoga zavjeta. Od 1475. čuva se u Vatikanskoj knjižnici.

Večernji list

Večernji list, hrvatski dnevnik, izlazi od 1959. nakon spajanja Narodnoga lista i Večernjega vjesnika. Prvi urednik Tomislav Golubović. Prvi list koji razvija stil sažetog informiranja širokim izborom vijesti iz javnog života. Izlazi i u regionalnim izdanjima. Približivši se… Nastavi čitati